Zwroty i reklamacje

ZWROT

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracaną rzecz wraz z formularzem zwrotu należy odesłać na adres:

JOY in me

ul. Huculska 6

00-730 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@joyinme.co.

Aby zwrot mógł się odbyć, informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży musi dotrzeć do sklepu do 14 dni od momentu dostarczenia produktu do Klienta.

Po otrzymaniu produktu Sprzedawca zweryfikuje jego stan i zatwierdzi zwrot kosztów, o czym poinformuje Klienta w osobnej wiadomości.

Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu, jeżeli towar będzie miał oznaki użytkowania.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

REKLAMACJA

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@joyinme.co.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; a także wyboru sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (przykładowo: wymiana towaru na nowy). Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. 

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Klient składający reklamację jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres: 

JOY in me

ul. Huculska 6

00-730 Warszawa

W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

@joyinme_yoga

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj