Regulamin zajęć "Pilates na dachu"

REGULAMIN ZAJĘĆ "PILATES NA DACHU"

 1. Zajęcia "Pilates na dachu" odbywają się na Dachu Towarzyskim, przy ul Foksal 3/5 w Warszawie w czwartki w dwóch grupach: o godz. 18:00 i 19:30.
 2. Nie ma możliwości wejścia na zajęcia bez uprzedniego zapisania się i opłaty online.
 3. Nie jest możliwe przyjście na zajęcia do innej grupy, niż tej, do której zakupiło się wejściówkę.
 4. Potwierdzenie zakupu wejściówki w sklepie JOY in me skutkuje wpisaniem uczestnika na listę zajęć.
 5. Nie ma potrzeby okazywania dowodu zakupu na wejściu na wydarzenie, wystarczy zgłosić prowadzącemu obecność i odznaczyć się na liście.
 6. Prowadzący zajęcia ma prawo zażądać od uczestnika okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 7. Jedna lekcja trwa 60 minut.
 8. Cena jednej wejściówki na jedną lekcję pilates to 45 zł.
 9. Zakupione wejściówki nie podlegają zwrotom.
 10. Na zajęcia należy przyjść przebranym w strój sportowy i z własną matą. Na miejscu nie będzie możliwości wypożyczenia maty.
 11. W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii przebieralnie i toalety na Dachu Towarzyskim będą niedostępne.
 12. Przy wejściu i wyjściu obowiązkowo dezynfekujemy ręce. Na miejscu dostępne będą środki do dezynfekcji rąk i mat.
 13. Między matami uczestników zachowujemy odstęp 2 metrów.
 14. Prowadzący podczas prowadzenia zajęć nie będzie podchodzić do uczestników.
 15. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i w takim przypadku zobowiązuje się poinformować uczestników drogą elektroniczną oraz zwrócić im środki za zakupione wejściówki, taką samą drogą, jaką dokonana była pierwotna płatność.
 17. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 18. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych uczestnik zajęć zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć.
 19. Z zajęć nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie bez opieki dorosłego, posiadające przeciwskazania zdrowotne do aktywności fizycznej oraz kobiety w ciąży.
 20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, naruszenia ciała, utratę zdrowia czy choroby, jakich doznał uczestnik w czasie zajęć.
 21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za będące własnością uczestnika zajęć przedmioty pozostawione bez nadzoru, zagubione, utracone lub ukradzione na terenie Dachu Towarzyskiego.
 22. Nauczyciel prowadzący zajęcia posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz jest objęty umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela/instruktora fitness/pilates.
 23. Administratorem danych osobowych uczestników jest firma JOY in me.
 24. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: warsawpilates@gmail.com

@joyinme_yoga

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj