regulamin promocji świątecznej

PROMOCJA Świąteczna Joy in me

Promocja

  1. Promocja świąteczna Joy in me (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez spółkę JOY IN ME PAULINA NIEDZIELSKA, JAGODA SCHÄPPER SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa), NIP spółki cywilnej 5272882838, REGON spółki cywilnej 382567417, adres poczty elektronicznej: contact@joyinme.co, (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://joyinme.co (dalej jako: Sklep).
  2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://joyinme.co/policies/terms-of-service (dalej jako: Regulamin Sklepu).
  3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów dostępnych na www.joyinme.co w czasie trwania Promocji.

Czas trwania promocji

  1. Promocja obowiązuje w dniach od 9 grudnia 2021 roku do 24 grudnia 2021 lub do wyczerpania zapasów.

Zasady promocji

  1. Każdy Kupujący, który w okresie obowiązywania Promocji, dokona w Sklepie (w ramach jednej transakcji) zakupu produktów (z wyłączeniem kart podarunkowych oraz eventów) za minimum 399 zł brutto ma możliwość zakupu produktu promocyjnego (Kojąca poduszeczka na oczy ‘me time’) w cenie 0,01 zł brutto (1 grosz);
  2. Promocja nie podlega multiplikacji, tj. w przypadku zakupu (w ramach jednej transakcji) wielokrotności produktów wskazanych powyżej, Kupującemu nie przysługuje prawo za zakupu wielokrotności produktów promocyjnych.
  3. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktów nabytych w promocyjnej cenie wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.
  4. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w § 2 powyżej - w przypadku wyczerpania się produktów objętych Promocją.
  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
  6. Kupujący nie ma możliwości wyboru koloru produktu “Kojąca poduszeczka na oczy ‘me time’” - przydzielane są one do zamówień losowo.